Gebruik van uw Google-gebruikersgegevens

Niettegenstaande al het andere in het Privacybeleid van QuoteMachine, als u de App toegang geeft tot uw Google data, dan zal die data van de app onderworpen zijn aan de volgende beperkingen:

  1. De app gebruikt alleen toegang om de hoofdtekst van Gmail-berichten (inclusief bijlagen), metagegevens, kopteksten en instellingen te lezen, schrijven, wijzigen of beheren om een web-e-mailclient te bieden waarmee gebruikers e-mails kunnen opstellen, verzenden, lezen en verwerken. – De app zal ook toegang gebruiken om je agenda te lezen, schrijven en wijzigen om evenementen te plannen met parameters die je hebt gedefinieerd in de app-instellingen. We zullen deze Gmail-gegevens niet aan anderen overdragen, tenzij dit nodig is om deze functies te leveren en te verbeteren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als onderdeel van een fusie, overname of verkoop van activa.
  2. De app gebruikt deze Gmail- of agendagegevens niet voor het weergeven van advertenties.
  3. De app staat niet toe dat mensen deze gegevens lezen, tenzij we uw bevestigende toestemming hebben voor specifieke berichten, dit is noodzakelijk voor veiligheidsdoeleinden zoals het onderzoeken van misbruik, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of voor de interne werking van de app en zelfs dan alleen wanneer de gegevens zijn geaggregeerd en geanonimiseerd.
  4. Het gebruik van de ontvangen informatie door de app en de overdracht van informatie door de app naar een andere app vanuit Google API’s voldoen aan het Google API Services-gebruikersgegevensbeleid, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Privacybeleid