Dierenwinkels

Verander shoppers in vaste gasten

Verkoop meer online

  • Deel deals via e-mail, sms of uw sociale media
  • Stuur gepersonaliseerde online offertes
  • Creëer online bestelformulieren

Versterk herhalingsaankopen​

  • Automatiseer herhaalde facturering voor leden
  • Bewaar creditcards in ons bestand

Geïntegreerd met uw Point of Sale

  • Uw inventaris en contacten, volledig gesynchroniseerd met Lightspeed Retail
  • Breng de geregistreerde kaart naar uw kassa
  • Werkorders maken op basis van offertes